Algemene voorwaarden Mijn GezondheidsPlatform

Over dit programma

Mijn GezondheidsPlatform (MGP) is een programma dat u inzicht biedt in uw eigen gezondheid. Het programma, dat is ontwikkeld door Medicinfo BV, kan voor verschillende gezondheidsdoelen worden ingezet: in het kader van preventie, bij ondersteuning van leefstijlverbetering of als persoonlijk gezondheidsdossier. Zo omvat het MGP een gezond leven test, een stoppen met roken coach, een voedingscoach, een beweegcoach en een onderdeel dat verbetering van de nachtrust beoogt.

Geen behandeling

Gebruik van MGP kan niet worden beschouwd als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Bij vragen of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Gebruiksvoorwaarden

De informatie in MGP is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en behandeld. Bij het maken en controleren van deze informatie, maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen in binnen- en buitenland. Alle informatie is gevalideerd door ons medische team.

MGP eHealth BV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie en/of de werking niet (volledig) juist is, actueel, volledig of effectief is. Gebruik van MGP en de mogelijke gevolgen daarvan komen volledig voor uw eigen risico. 

MGP bevat links naar andere websites. Deze zijn door deskundigen geselecteerd, maar wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Toepasselijk recht

Op MGP en eventuele geschillen die in dat kader tussen u en MGP eHealth BV mochten rijzen, is Nederlands recht van toepassing.

Toestemming

Voordat u voor het eerst van (een bepaald onderdeel in) MGP gebruikt gaat maken, zal u gevraagd worden bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, om het (gezondheids)doel dat het betreffende onderdeel heeft zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Meetwaarden, zoals gewicht, lengte en middelomtrek
  • Leefstijl, zoals rookgedrag, eetgedrag, beweeggedrag en slaapgedrag
  • Ziekten of gezondheidsklachten, zoals diabetes, hoge bloeddruk en buikpijn

Met de verstrekking van de gevraagde gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming aan MGP eHealth BV om de genoemde gegevens ten behoeve van het betreffende (gezondheids)doel te verwerken. Dit doel zal vóórdat u om de gegevens wordt gevraagd aan u blijken.

Privacy

MGP eHealth BV hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via dit programma van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Zo heeft MGP eHealth BV passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het programma bevindt zich op een beveiligde website. De toegang tot uw gegevens is beveiligd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.

MGP eHealth BV verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift tot die verstrekking verplicht. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt door Info BeeOne BV, de partij die voor MGP eHealth BV de hosting van MGP verzorgt.  

Uw gegevens

U hebt het recht MGP eHealth BV te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren/aan te vullen, te (laten) verwijderen of af te schermen. Ook kunt u MGP eHealth BV verzoeken uw deelname aan (een onderdeel van) MGP te beëindigen. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan:

MGP eHealth BV
De Scheper 312-01
5688 HP Oirschot

Of aan:

info@mijngezondheidsplatform.nl

Voordat wij uw gegevens verwijderen, zullen wij contact met u opnemen en om bevestiging vragen. Ook zullen wij u vragen om een identiteitsbewijs te tonen om te controleren of het inderdaad om uw gegevens gaat.

Analyse van anonieme gegevens

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw instellingen aan te passen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Anonieme gegevens uit de database van MGP kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor het analyseren en verbeteren van het programma.

Copyright

Alle eigendoms- en auteursrechten op dit programma berusten bij MGP eHealth BV.

Akkoord

Door gebruik te maken van MGP geeft u aan met het bovenstaande akkoord te gaan.