Disclaimer en privacy Mijn GezondheidsPlatform

Over onze diensten

Medicinfo biedt informatiediensten en applicaties op het gebied van leefstijl, gezondheid en ziekte in de breedste zin van het woord.

Onze callcenters en websites bieden informatie over gezondheid. De websites zijn bedoeld voor iedereen die daarin is geïnteresseerd, van jong tot oud. Sommige websites bevatten interactieve programma’s. Voor sommige van deze programma’s dient u in te loggen. Ook hebt u de mogelijkheid om na inloggen een vraag te stellen aan een van onze deskundigen.

Onze applicaties, zoals Mijn GezondheidsPlatform (MGP), zijn programma’s die u inzicht bieden in uw eigen gezondheid. Programma’s kunnen voor verschillende gezondheidsdoelen worden ingezet. Bijvoorbeeld in het kader van preventie, bij ondersteuning van leefstijlverbetering of als persoonlijk gezondheidsdossier. Elk programma kan ook gebruikt worden als onderdeel van de begeleiding of behandeling door een arts of andere zorgverlener.

Geen behandeling

Gebruik van onze diensten en programma’s kan niet worden beschouwd als een vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Bij vragen of twijfel over uw gezondheid, behandeling of medicijnen adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Gebruiksvoorwaarden

De informatie op websites en in programma’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en behandeld. Bij het maken en controleren van deze informatie, maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen in binnen- en buitenland. Alle informatie is gevalideerd door ons medische team.

De makers van deze websites en programma’s kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie en/of de werking niet volledig voldoet aan juistheid, actualiteit, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de diensten geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

De websites en programma’s bevatten links naar andere websites. Deze zijn door deskundigen geselecteerd, maar wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

Copyright

Websites en programma’s zijn ontwikkeld door Medicinfo BV te Tilburg. Alle eigendoms- en auteursrechten berusten bij Medicinfo BV.

Toepasselijk recht

Op onze diensten is Nederlands recht van toepassing.

Privacy

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de gebruikers van onze diensten worden door ons gerespecteerd en behandeld volgens de regels van de privacywetgeving. Wij verzamelen uitsluitend die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Zowel uw behandelaar als de deskundigen hebben een beroepsgeheim en hiermee een geheimhoudingsplicht.

Gebruik van anonieme gegevens

Uw informatie op onze websites of applicaties kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, medisch onderwijs en statistiek of voor het analyseren en verbeteren van onze producten. Deze gegevens worden echter altijd geanonimiseerd en verwijzen dus niet naar personen, doordat ze geen persoonsgebonden informatie bevatten. Op deze manier blijft uw privacy gewaarborgd.

Cookies

Wanneer u onze websites bezoekt of applicaties gebruikt, kunnen wij - als u dit toestaat in uw internetbrowser - automatisch informatie hierover opslaan op het door u gebruikte apparaat in de vorm van een cookie. Cookies zijn tekstbestandjes die worden bewaard op uw computer met o.a. als doel uw wachtwoord of code zodanig op te slaan dat u niet elke keer opnieuw hoeft in te loggen. Ook helpen cookies om de inhoud van onze websites en applicaties beter af te stemmen op uw behoeften. U kunt de cookies verwijderen van de harde schijf van uw computer, bijvoorbeeld via uw internetbrowser.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over deze website kunt u zich wenden tot:
Medicinfo
Dr. Anton Philipsweg 31
5026 RK Tilburg
info@mijngezondheidsplatform.nl

Wij doen ons best uw vraag zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen twee weken, te beantwoorden.