Over MGP eHealth BV

Mijn GezondheidsPlatform is ontwikkeld door Medicinfo. Medicinfo is een actieve en succesvolle onderneming die zich bezighoudt met zorgvernieuwing in de breedste zin van het woord. Wij bieden bedrijven en organisaties innovatieve producten en diensten waarmee zij hun klanten kunnen voorzien van goede en betrouwbare informatie en instrumenten op het gebied van preventie, zelfzorg, keuze van zorg(verlener) en disease management. Ook kunnen bedrijven en organisaties nieuwe producten en diensten door of in samenwerking met Medicinfo laten ontwikkelen.

Waar mogelijk werkt Medicinfo samen met uiteenlopende organisaties om tot een optimaal resultaat te komen.

Medicinfo is in 2000 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraars CZ, VGZ en thuiszorgorganisatie Thebe. Medicinfo is een onafhankelijk bedrijf dat, wat betreft beleid en organisatie, geen binding heeft met haar oprichters. Lees meer…

Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot:

Contact

MGP eHealth BV
De Scheper 312-01
5688 HP Oirschot
info@mijngezondheidsplatform.nl

Wij doen ons best uw vraag zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen twee weken, te beantwoorden.