Versie informatie

Releasenotes MGP R30

1 juni 2018

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Het account van een gebruiker werd geblokkeerd als er 5 keer een verkeerd wachtwoord ingevoerd was (beveiligingsadvies). Het is nu mogelijk om een geblokkeerd account automatisch te deblokkeren via ‘wachtwoord vergeten’.
 • De e-mail voor ‘wachtwoord vergeten’ wordt nu direct verstuurd. Daarmee is gewaarborgd dat deze tijdig naar gebruiker gestuurd wordt en ook op tijd ontvangen wordt. De link in deze e-mail is 30 minuten geldig.
 • Ook alle andere e-mailnotificaties van het registratieproces worden nu direct verstuurd in plaats van 1x per uur.
 • Het is nu mogelijk om via een deeplink een meetwaarde/vragenlijst invoerscherm direct te openen. Zo’n deeplink kan bijvoorbeeld opgenomen worden in een e-mail naar de patiënt.
 • Verbetering in de laadtijd waardoor de meetwaardetijdlijn (inclusief labuitslagen) in het nieuwe zorgdossier nu veel sneller geladen wordt. Hierdoor is het ook eenvoudiger om te zoeken en te filteren. De e-mailnotificatie die een patiënt ontvangt met een link naar labuitslagen zal daardoor ook sneller laden/openen.
 • De Importeer meetwaardenknop is verwijderd, omdat deze niet meer gebruikt wordt.

Releasenotes MGP R29

8 december 2017

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • E-mailnotificatie met verificatiecode wordt nu direct verstuurd,

Releasenotes MGP R28.8

6 april 2017

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • CZ eet en meet is verwijderd uit de CZ Diabetescoach
 • Veelgestelde vragen zijn verplaatst en nu integraal onderdeel van MGP: 
 • Veelgestelde vragen van patiënt en behandelaar zijn nu ook beschikbaar in de footer voor de klantbeheerder.
 • Hardloopplan, calorieteller en eetdagboek in de tools van de leefstijlcoaches en de CZ Diabetescoach zijn vervangen door links naar relevante internet tools en apps.

Releasenotes MGP R28.7

16 maart 2017

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Statisch externe content onderdeel gemaakt van MGP.

Releasenotes MGP R28.6

2 maart 2017

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • De geldigheidsduur van de link in de wachtwoord vergeten mail is ingesteld op 30 minuten.

Releasenotes MGP R28.5

23 februari 2017

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Een patiëntdemoaccount staat standaard twee-factor authetnticatie niet aan. Deze kan op verzoek aangezet worden.
 • Controlebeleid meetwaarden worden nu getoond in de tijdlijn onder Mijn Meetwaarden van het nieuwe zorgdossier.
 • Een gewicht opgevoerd in een MGP leefstijlcoach wordt nu ook getoond onder Mijn Meetwaarden van het nieuwe zorgdossier.
 • Bij het advies bij een meting wordt nu alleen de norm- of persoonlijke streefwaarde horende bij de meting getoond.

Releasenotes MGP R28.4

9 februari 2017

Features

 • Mijn Plan is uitgebreid met de volgende onderdelen:
  • Mogelijkheid om eigen doelen te wijzigen.
  • Mogelijkheid om eigen doelen af te ronden. Acties gekoppeld aan de doelen worden niet automatisch verwijderd.
  • Mogelijkheid om eigen doelen te verwijderen. Acties gekoppeld aan de doelen worden niet automatisch verwijderd.
  • Afgeronde en actuele doelen worden nu separaat getoond.
 • De geldigheidsduur van twee-factor authenticatie is ingesteld op 8 uur (deze was 6 maanden).

Releasenotes MGP R28.3

19 januari 2017

Features

 • Vragenlijst 'Checklist bij ontregeling bloedglucose' toegevoegd.

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Gegevensuitwisseling
  • Opnieuw kunnen verwerken van gegevensuitwisseling berichten.
  • Als er een nieuwe lengte vanuit gegevensuitwisseling is ontvangen worden nu de adviezen op het gewicht niet meer aangepast.
  • De beheerder heeft nu de mogelijkheid om gegevens uit gegevensuitwisseling opnieuw op te vragen voor een patiënt.
 • Tool sportkiezer is verwijderd uit de tools van de leefstijlcoaches.
 • Een via deeplink aangeboden vragenlijst wordt de gebruiker nu na afronden/afsluiten van de vragenlijst doorgestuurd naar het startscherm MGP.
 • Mijngezondheidsplatform.nl is nu beter vindbaar via zoekmachines.
 • NHG Tabel 48 Diagnostische bepalingen versie 25 is beschikbaar. Er zijn geen wijzigingen in deze versie die invloed hebben op de werking van MGP.

Releasenotes MGP R28.2

22 december 2016

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Verkeerd aangemaakte adviezen/smilies op meetwaarden afkomstig van gegevensuitwisseling zijn hersteld.

Releasenotes MGP R28.1

15 december 2016

Features

 • Twee-factorauthenticatie is beschikbaar en configureerbaar per klant.

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Mijn Plan e-mailnotificaties worden weer correct verstuurd.
 • Door de gebruiker geregistreerde medicijnen die ondertussen uit de handel genomen zijn worden weer in Mijn zorgdossier getoond.
 • Mijn meetwaarden worden in het nieuwe zorgdossier weer allemaal getoond.
 • Verkeerd getoonde bloeddrukwaarden afkomstig van gegevensuitwisseling zijn hersteld.

Releasenotes MGP R28

15 november 2016

Features

 • Nieuwe versie van Mijn zorgdossier, met daarin:
  • Mijn gegevens en instellingen.
  • Mijn meetwaarden, met daarin:
   • Mijn meetwaarden in een alfabetisch overzicht.
   • Mijn meetwaarden in een tijdlijn.
   • Per meetwaarde een tijdlijn en grafisch detailoverzicht.
   • Mijn meetwaarden invoeren. Wijzigingen en verwijderen van Mijn meetwaarden gaat nog via de oude Mijn meetwaarden.
  • Andere onderdelen van Mijn Zorgdossier zijn nog niet overgezet naar de nieuwe versie. Hiervoor gebruikt u dus nog het oude Mijn zorgdossier.
  • Nieuw! Een overzicht van raadplegingen en veranderingen (door u en anderen) in uw dossier (dossierhistorie).
 • U krijgt een e-mailherinnering als MGP nieuwe meetwaarden ontvangt van uw huisarts/laboratorium. In de e-mail staat een MGP-link naar een overzicht van de ontvangen meetwaarden.

Releasenotes MGP R27.1

4 augustus 2016

Features

 • Het is nu mogelijk om een eerder geplande actie in Mijn Plan opnieuw te kunnen inplannen.
 • De acties die zijn ingesteld in ‘Mijn zorgdossier’ zijn verplaatst naar de weekplanning van Mijn Plan. In Mijn Plan kunnen deze acties gewijzigd of verwijderd worden. Het beheren van acties is niet meer mogelijk in ‘Mijn zorgdossier’.
 • Elk weekend voorafgaand aan een week waarin er Mijn-Plan-acties staan gepland, ontvangt de cliënt een herinneringsmail. Als er geen acties in de komende week gepland staan, wordt deze mail dus niet verstuurd.
 • Nieuwe doelen en afspraken gemaakt tussen behandelaar en cliënt werden al in Mijn Plan (behandelaren noemen dit ook wel individueel zorgplan) opgeslagen. Vanaf nu krijgt de cliënt de dag na het consult ook een herinneringsmail over deze doelen en afspraken.
 • Naast bellen en e-mailen, is het nu ook mogelijk om je vragen aan de technische helpdesk van MGP te stellen via beveiligde MGP-mail. We raden deze mogelijkheid aan voor het mailen van (gevoelige of bijzondere) persoonsgegevens (bijvoorbeeld een BSN). Klik voor het versturen van een beveiligde mail op ‘MGP-mail’ bovenin de MGP-menubalk.

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • In de e-mail waarin een behandelaar een cliënt verzoekt om toegang tot zijn dossier te krijgen, staat nu de juiste link naar MGP.
 • Het antwoord dat een cliënt invult bij opdracht 13 in de Stoppen-met-roken-coach wordt nu wel opgeslagen.

Releasenotes MGP R27

28 juni 2016

Features

 • Behandelaars kunnen in MGP gebruikmaken van een demopatiëntaccount.
 • Er is een pagina met veelgestelde vragen voor mensen die MGP gebruiken in een behandelrelatie. De link naar deze pagina is na inloggen zichtbaar onderin het MGP-scherm.
 • Mijn Plan is uitgebreid met de volgende onderdelen:
  • Mogelijkheid om te kiezen uit interessante doelen en acties op basis van je gezondheidsprofiel.
  • Mogelijkheid om eigen doelen toe te voegen.
  • Mogelijkheid om gekozen acties in te plannen, te wijzigen en te verwijderen.
  • Mogelijkheid om ingeplande acties uit te voeren en af te ronden. Afhankelijk van het soort actie gaat het om informatie lezen, meting(en) invoeren of een vragenlijst invullen.
  • Ingeplande acties van de huidige kalenderweek zijn zichtbaar op het startscherm. Alle ingeplande acties voor de komende 12 weken zijn zichtbaar in de weekplanning van Mijn Plan.
  • Wekelijkse notificatiemail met acties in Mijn Plan die voor de komende week gepland staan. In de eerste notificatiemail staan de acties die zijn ingesteld bij ‘Mijn behandeldoelen’. Zie volgend punt.

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Gegevensuitwisseling met de huisarts is uitgebreid met een aantal nieuwe meetwaardes.
 • Uit de vragenlijsten ter voorbereiding op een afspraak zijn de Five-Shot-vragen verwijderd.
 • De toelichtingen op meetwaardes zijn verduidelijkt.
 • De meetwaarde-eenheden zijn aangevuld danwel aangepast naar de in de zorg gebruikte standaard. Daar waar de eenheid van een meetwaarde niet gestandaardiseerd is, is er geen eenheid opgenomen.

Releasenotes MGP R26.11

9 juni 2016

Features

 • Het aanmeldproces voor MGP kan ook in het Engels doorlopen worden.

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Toelichtingen op vaccinaties voor hepatitus A zijn aangepast.
 • De meetwaardeswhitelist is uitgebreid met ‘hoofdbehandelaar’ en ‘controlebeleidsmeetwaardes’.
 • De knoppen in MGP-vragenlijsten zijn goed zichtbaar gemaakt.

Releasenotes MGP R26.10

21 april 2016

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • De normwaardes voor meetwaardes zijn aangepast op basis van de nu geldende normen. Hiervoor zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
 • Nederlands Huisartsen Genootschap.
 • Klinische Diagnostiek.
 • San Memo.
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Releasenotes MGP R26.9

17 maart 2016

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • De urgente-actieteksten zijn vervangen door de tekst ‘Voorbereiden op uw afspraak’.
 • Het slaapdagboek kan weer ingevuld worden.
 • Het beroep ‘leefstijlcoach’ is toegevoegd.
 • Bij cliënten die via single sign-on in MGP zijn ingelogd, wordt hun geslacht weer weergegeven zoals dat is opgeslagen bij ‘Mijn gegevens’ in MGP.
 • Het is weer mogelijk om een meetwaarde snel te wijzigen zonder dat dit leidt tot foutmeldingen in de gegevensuitwisseling met de huisarts.

Releasenotes MGP R26.8

25 februari 2016

Features

 • Als een cliënt via single sign-on is ingelogd in MGP, wordt hij automatisch uit MGP uitgelogd als hij bij zijn identity provider uitlogt.

Opgeloste problemen en verbeteringen
Tools kunnen nu in elke context geopend worden. Voorheen konden de tools niet altijd geopend worden.

Releasenotes MGP R26.7
11 februari 2016

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Wanneer een behandelaar een cliënt per e-mail uitnodigt om gekoppeld te worden, moet hij de cliënt meteen ook aan een praktijk koppelen. Daardoor wordt voorkomen dat de cliënt niet meer zichtbaar is in het systeem voor de behandelaar.

Releasenotes MGP R26.5

7 januari 2016

Nieuwe features

 • Er zijn vragenlijsten voor voorbereiding op (jaar)controle, diabetes, CVRM, COPD en astma toegevoegd.

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Bij het wijzigen van meetwaardes verandert de meetdatum nu niet meer.

Releasenotes MGP R26.2

26  november 2015

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • De cliënt moet elke behandelaar afzonderlijk expliciet toegang geven tot zijn zorgdossier in MGP. Wanneer een behandelaar de cliëntkoppeling per ongeluk uitzet, wordt deze expliciete toestemming niet meer opnieuw gevraagd als de behandelaar de cliëntkoppeling weer aanzet. N.B. De cliënt behoudt de mogelijkheid om een cliënt-behandelaarkoppeling op elk moment weer uit te zetten.
 • De voor MGP relevante wijzigingen in versie 22 en 23 van de diagnostische tabellen van de NHG, zijn verwerkt.
 • De meetwaarde en normwaarde Kreatinineklaring volgens CKD-EPI formule  is toegevoegd. 
 • De meetwaarde en normwaarde ACQ6-score  is toegevoegd aan de ACQ-vragenlijst.
 • De meetwaardes en normwaardes  zijn aan de stappenteller toegevoegd.
 • De normwaardes voor albumine (serum) , fosfaat en calcium zijn aangepast.
 • De meetwaarde en normwaarde van LDL-cholesterol direct  zijn toegevoegd.

Releasenotes MGP R26
September 2015

Nieuwe features
De nieuwe module Mijn Plan is toegevoegd aan het MGP. Kenmerken:

 • De gebruiker kan de doelen en acties inzien die zijn opgesteld tijdens een consult met de zorgverlener. Deze doelen en acties worden geregistreerd in Care2U en zijn conform de NHG-standaard voor het Individueel Zorgplan (IZP).
 • De gebruiker kan zelf acties formuleren en toevoegen aan Mijn Plan.
 • De gebruiker kan zien welke acties er gepland staan in de komende 12 weken.
 • De behandelaar kan op e-mailadres zoeken in het overzicht met de uitgenodigde gebruikers.
 • De gebruiker krijgt een notificatiemail wanneer hij een actie voor het voorbereiden op een afspraak nog niet heeft afgerond. Deze e-mail wordt 14, 7, 3 en 1 dag(en) voor de vervaldatum verstuurd.
 • ‘Mijn meetwaarden’-acties worden alleen aangemaakt als de gebruiker deze heeft gekozen bij een behandeldoel.

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Door cacheproblemen werd niet altijd de juiste tekst getoond in de samenvatting van de Five Shot Vragenlijst. Dit is nu opgelost.
 • Er zijn performanceverbeteringen voor functioneel beheer doorgevoerd.
 • Onterecht gekoppelde bedrijven zijn ontkoppeld.
 • Evaluatie is weer mogelijk in de Beweegcoach.
 • De behandelaar kan weer op naam zoeken in het overzicht met de uitgenodigde gebruikers.
 • De antwoordcodes bij een van de vragen in de CVRM-consultvoorbereidingsvragenlijst zijn aangepast conform de NHG-standaard.
 • De uitklapvelden van de SGE PsyScan zijn hersteld.
 • ‘Mijn meetwaarden’-acties van niet gekozen behandeldoelen zijn verwijderd uit de actielijst op het startscherm.
 • Vragenlijsten kunnen altijd correct worden afgerond. Ook de samenvatting van vragenlijsten wordt altijd weer getoond.
 • Ingevulde vragenlijsten worden weer correct uitgewisseld met de huisarts.
 • Externe links die niet meer beschikbaar waren, zijn hersteld.
 • Patiënten konden in bepaalde gevallen geen toestemming geven voor gegevensuitwisseling. Dat is nu wel mogelijk.
 • Het afsluiten van een vragenlijst gaat nu op dezelfde manier als het afsluiten van andere schermen in MGP.
 • Zelf geformuleerde doelen in de Diabetescoach komen bovenaan te staan in ‘Stap 1: Doelen kiezen’

Releasenotes MGP R25

Mei 2015

Nieuwe features

 • De aangeboden doelen en acties in Mijn Plan zijn verder gepersonaliseerd
 • De gebruiker kan zelf doelen en acties formuleren in Mijn Plan 
 • Mijn Plan is binnen het MGP te bereiken via een nieuwe navigatieknop in de hoofdnavigatiebalk in het MGP
 • Het doorlopen van de intake in Mijn Plan is optioneel gemaakt, zodat de gebruiker ook doelen en acties kan selecteren zonder de intake te doen
 • Acties die een link naar een externe site bevatten, hebben een introductietekst gekregen
 • De content voor doelen en acties in Mijn Plan is in MGP geïmporteerd
 • Het actieplan in Mijn Plan is geactiveerd
 • Content in de e-mailnotificatie is aangepast aan Mijn Plan 
 • In Mijn Plan worden bestanden getoond die via gegevensuitwisseling met de zorgverlener zijn ontvangen
 • De gegevens van Google Analytics worden geanonimiseerd om aan de privacyrichtlijnen van het CBP te voldoen
 • Klanten hebben de mogelijkheid om Google Analytics uit te laten zetten

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Soms kreeg een gebruiker meerdere uitnodigingen van een zorgverlener op hetzelfde e-mailadres; wanneer de gebruiker de uitnodiging had geaccepteerd, werden echter niet alle openstaande uitnodigingen verwijderd uit het overzicht van de zorgverlener
 • Bij een verplicht invulveld werd een foutmelding getoond, die de gebruiker niet kon aanpassen
 • Bij het invoeren van decimalen bij het invoeren van de bloeddruk werkte de validatie niet goed
 • Inloggen in MGP lukte niet via de link in een e-mail

Releasenotes MGP R24

Maart 2015

Nieuwe features

 • Redesign van het beheer van navigatie-items
 • De link naar de site van de klant is verplaats van de menubalk naar de footer
 • De geredesignde navigatie lijnt uit en wordt op 1 regel getoond
 • Redesign van het instellingenscherm van de gebruiker
 • Redesign van het toevoegen van meetwaarden
 • Redesign van het detailscherm met meetwaarden 
 • Er kan gezocht worden op meetwaarden
 • De meest gebruikte meetwaarden worden getoond
 • Mijn Plan wordt getoond in MGP
 • Content voor Mijn Plan is geïmporteerd in MGP
 • In het deskundigenoverzicht in de beheerapplicatie is een kolom ‘beroep’ toegevoegd en is filtering op bedrijf mogelijk gemaakt
 • De contentbeheerder kan voortaan placeholders beheren

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Inloggen op iPad is nu mogelijk
 • De tekst die getoond wordt als een gebruiker vanuit MICK naar MGP navigeert, is aangepast
 • In de beheerapplicatie is een foutmelding opgelost op het veld Curriculum Vitae bij de deskundigen

Releasenotes MGP R23

Februari 2015

Nieuwe features

 • CE-markering voor medische hulpmiddelen
 • Client geeft expliciet toestemming aan behandelaar voor toegang tot dossier
 • Wachtwoord wijzigen makkelijker
 • Voorbereidingen voor redesign zorgdossier
   

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Gewicht invoeren weer mogelijk in Voedingscoach
 • Ontbrekende tabbladen behandeloverzicht weer zichtbaar voor behandelaar
 • Diverse kleine verbeteringen gerealiseerd

Releasenotes MGP R22

Januari 2015

Nieuwe features

 • 2 Factor Authenticatie
 • CVRM consultvoorbereidingsvragenlijst
 • MGP vragenlijst Numerieke Waarde meetwaarde validatie
 • CE: Uitleg kleuren en symbolen toegevoegd aan handleidingen
 • Gegevensuitwisseling S en P regel in plain tekst
 • Inzage in actielijst en eenmalige actie toevoegen/wijzigen/verwijderen aan actielijst van de cliënt

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Aanpassing in FEAdministration
 • Acties worden niet meer gegenereerd n.a.v. Mijn Zorgdoelen instellingen
 • Teveel meldingen dat een waarde niet gewijzigd mag worden bij glucose meetwaarden
 • SGE verbeterpunt voor MGP: paginering werkt niet
 • Incident voor weergave bloeddruk
 • Voedingscoach: popup sluit niet bij opdracht 7
 • Productie: opslaan glucose meetwaarde zonder meting
 • Samenvatting van de intake beweegcoach bevat onduidelijke tekst